Det frivillige, sociale arbejde har fået penge
75.jpg
Kulturweekend i Brøndby Strand er et af de tiltag, der har fået §18-tilskud. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev tilskuddet til det frivillige, sociale arbejde fordelt. Venstre mente dog, at flere af foreningerne ikke skulle have haft penge

Hvis der er noget, der bringer smilet frem på politikerlæber, så er det ordet frivillig.
Der er nemlig blandt politikere på såvel lokalt som nationalt plan en enorm glæde ved det frivillige arbejde, ikke mindst det frivillige, sociale arbejde.
Politikerne har nemlig den opfattelse, at de frivillige, sociale foreninger er et værdifuldt supplement til de tilbud, som en kommune som Brøndby giver sine borgere.
Men for at foreningernes frivillige kan holde øje med unge i natten, besøge ældre borgere eller arrangere selvhjælpsgrupper er mange af dem afhængig af et økonomisk tilskud fra kommunen.
Og det var netop, hvad de lokale politikere i Brøndby skulle på kommunalbestyrelsesmødet den d. 8. marts, altså fordele de såkaldte §18-midler.

Ældre Sagen fik mest
Da der var søgt om i alt 1,5 mio. kr., men der kun var afsat 632.000 kr., måtte de lokale politikere altså prioritere blandt de mange ansøgninger og i flere tilfælde bevillige et mindre beløb, end der var søgt om.
Den største modtager af støtte blev Ældre Sagen, der fik de knap 120.000 kr.,
som foreningen havde søgt om.
Udover dette får Ældre Sagen også 50.000 kr., som skal bruges til de indkøbsture, som foreningen arrangerer, ligesom Ældre Sagen sammen med andre foreningerne fik tilskud til flere forskellige tiltag.
Den næststørste modtager af støtte blev Nygårdssogns Menighedspleje, som fik 84.000 kr., hvilket er godt halvdelen af det beløb, der var søgt om.
Kommunalbestyrelsen bevilligede således penge til i alt 47 forskellige tiltag.

Spørgsmål om religion?
Flere af ansøgningerne blev dog under mødet mødt med kritik.
For eksempel sagde Allan Runager fra Dansk Folkeparti om ansøgningen fra Brøndby Ungdoms- og Kulturforening:
– Det tilskud kan vi ikke støtte. Det der står på adressen, er Brøndby Ungdoms- og Kulturforening, men det, der ligger der, er den tyrkiske moske. Vi vil ikke støtte religiøse aktiviteter.
Det fik Vagn Kjær-Hansen fra Socialistisk Folkeparti til at svare:
– Når jeg kigger ned over listen, så kan jeg se nogle bevillinger, der går til noget, der er tæt knyttet til den danske folkekirke. Det har jeg ikke noget som helst imod, for der er tale om sammenhænge, hvor de gør et stykke godt socialt arbejde. På samme måde må jeg gå ud fra, at denne ansøgning gør det samme.
Ligesom Allan Runager og Dansk Folkeparti forholdt Kurt Damsted og Venstre sig kritisk til ansøgningen fra Brøndby Ungdoms- og Kulturforening. En holdning, Kurt Damsted begrunder således:
– Det er et formål og en målgruppe, der kan rummes i de allerede eksisterende foreninger, vi har i stort tal i Brøndby Kommune. Desuden kan jeg konstatere, at der ingen kontakt har været til disse foreninger.
Efter debatten om Brøndby Ungdoms- og Kulturforening blev det besluttet, at ansøgningen fra denne forening skulle undersøges nærmere, inden den endelige bevilling på 13.000 blev givet.

V: kunne samles
Forud for den endelige tildeling af tilskud i kommunalbestyrelsen er ansøgningerne blevet behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.
Kurt Damsted er medlem af udvalget for Venstre. Under udvalgsarbejdet har han taget en række forbehold, altså forholdt sig kritisk til flere af ansøgningerne.
Folkebladet har derfor spurgt ham, hvad hans overordnede holdning er til den lange række af tilskud:
– Generelt kan mange af de nævnte aktiviteter med stor fordel for ansøgerne implementeres i de utroligt mange foreninger, der allerede findes i Brøndby Kommune. Man kan se, at der er mange gengangere fra sidste år i ansøgningerne. Ved at samarbejde med allerede eksisterende foreninger som indeholder samme grundlag, har man jo adgang til allerede eksisterende kompetencer på de fleste områder.
Det rykker dog ikke ved, at det frivillige, sociale er vigtig i Brøndby:
– Den demografiske udvikling i Brøndby Kommune taget i betragtning kan civilsamfundets frivillige ikke overvurderes. Det frivillige sociale arbejde i Brøndbys mange forskellige foreninger er en gave til menneskeheden og en indsats, der gavner både modtagere og givere socialt betragtet.
Under udvalgsarbejdet tog Kurt Damsted i alt fem forbehold. Blandt andet i forhold til en ansøgning fra Game, der laver gadesport­aktiviteter. Om det siger Kurt Damsted:
– Ansøgningens formål kan nemt rummes indenfor vore allerede eksisterende idrætsforeninger. Vi har sådanne foreninger indenfor alle former for idræt, bevægelse, sammenkomster for alle etniske baggrunde. Jeg kan blot her konstatere, at man ikke har taget initiativ til at mødes med disse og lavet et konstruktivt samarbejde omkring formål og målgruppe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top