DF: Glostrup skal have en veteranpolitik
68ffb5_Gruppe.jpg
Dansk Folkeparti i Glostrup mener, at kommunen skal have en veteranpolitik. Venstre og Socialdemokratiet bakker op om ideen. Foto: Glostrup Kommune
GLOSTRUP. Glostrup skal have en veteranpolitik, der skal sikre veteraner bolig, job og en mentor, mener Dansk Folkeparti. Sagen skal nu behandles i kommunen

Glostrup Kommune hædrer hvert år de lokale veteraner foran Rådhuset. Den hædring koster en lille smule, men det har tidligere ikke rigtig hørt ind under et bestemt punkt i kommunens budget, derfor blev der på seneste møde i Kommunalbestyrelsen sat 30.000 kroner af årligt. Pengene skal både bruges til at holde arrangementet, og som en pulje, som veteraner kan søge til at lave lokale arrangementer, eller at lokale veteraner kan deltage i arrangementer andre steder.
Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte for forslaget. Enhedslisten og SF stemte imod.
– Jeg har stadig ikke fundet den helt store sympati for veteranerne hvad midler og tilskud angår, sagde Palle Laustrup (SF).
Det var Flemming Ørhem (DF) langt fra enig i.
– De har været ude og forsvare Danmarks fred og frihed i den store verden, jeg synes den holdning der kommer fra folkesocialisterne er ringe, sagde han.
Hvilket fik Palle Laustrup til at moderere sin udtalelse lidt:
– Jeg har da stor sympati for de mennesker, men jeg synes, de bliver belønnet med de midler, der allerede bliver givet. Det er jo ikke kommunen, der har sendt dem i krig, sagde han.

Mere hjælp
Men det er ikke nok, at give udsendte soldater en flagdag, der skal gøres mere, mente Dansk Folkeparti, der havde bedt om at få et punkt på dagsordnen. Her argumenterede de for, at Glostrup skal have sin egen veteranpolitik.
– Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder. I Dansk Folkeparti er vi dog af den opfattelse, at det ikke skal blive ved skåltalerne alene. Vi ønsker lokalt at sætte handling bag alle de fine ord, sagde Pia Dahlin.
Handlingen, der konkret blev foreslået, var delt i tre punkter, nemlig bolig, arbejde og særlige forpligtelser.
Under bolig står der, at boligplaceringen skal løses, så snart veteranen har et opstået behov, så veteranen ikke ender som hjemløs.
Under arbejde står der, at kommunen skal tilbyde veteranerne job på en kommunal arbejdsplads eller tage kontakt til en privat arbejdsgiver, selvfølgelig på overenskomstmæssige vilkår. Uddannelsesmulighed skal også kunne komme på tale.
Under særlige forpligtelser står der blandt andet, at kommunen skal sikre den bedst egnede sagsbehandler og skal etablere en mentorordning.

Idé fra Christiansborg
Inspirationen til den nye veteranpolitik kommer fra det arbejde, som Dansk Folkeparti på Christiansborg lige nu laver, for at få en veteranpolitik.
– Idéen er kommet lidt af det informationsmateriale vi får fra Christiansborg, hvor der er også gang i at få vedtaget en veteranpolitik, siger Pia Dahlin.
Mange af punkterne i veteranpolitikken ligner de punkter, der var i flygtningepolitikken, der blev vedtaget af alle andre partier i Kommunalbestyrelsen end Dansk Folkeparti. Pia Dahlin siger da også, at partiet har fundet inspiration til indholdet af veteranpolitikken i flygtningepolitikken.
– Vi mener, at veteraner skal have samme rettigheder. Det er fordi, de har været på mission for Danmark. Mange kommer hjem meget psykisk dårlige, de skal hjælpes. Jeg kender et par veteraner, som ikke er blevet behandlet godt af kommunen, og her snakker jeg ikke om Glostrup Kommune, som lever på gader og stræder, det synes jeg ikke vi kan være bekendt, siger Pia Dahlin.

Til udvalg
Både Socialdemokratiet og Venstre udtrykte sympati for idéen om en veteranpolitik, men ville gerne have flere oplysninger. De foreslog derfor begge, at sagen skulle sendes til behandling i Social- og Sundhedsudvalget, hvor administrationen så inden vil gennemgå forslagene fra Dansk Folkeparti og skrive en redegørelse om de juridiske og økonomiske konsekvenser.
– I Socialdemokratiet har vi da sympati for forslaget, men vi har også nogle spørgsmål. For det første er vi ikke helt skarpe på, hvad der bliver gjort i forvejen. Vi har også brug for at vide, om man kan forskelsbehandle, fordi de er veteraner. Kan man så sige, du får det job, før en anden, du får en lejlighed før en anden. Det er vi i tvivl om, sagde Susanne Nordbjerg Bach (S).
– Som professionel soldat har jeg stor respekt for det, som DF forsøger at gøre for vores veteraner, men jeg mener ikke, det er den rigtige måde at gøre det på, mente Lars Thomsen (V), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, der nu skal behandle sagen.

Modstandere
Der var også en direkte modstand mod forslaget fra Enhedslisten og SF.
– Jeg ser ikke, at Glostrup Kommune skal hjælpe yderligere. Jeg er af den opfattelse, at kommunen gør hvad den skal, kan og bør, for at hjælpe veteraner. Det er jo ikke Glostrup Kommune, der har sendt dem i krig, sagde Palle Laustrup.
– Det at være soldat i Danmark er et professionelt arbejde, arbejdsopgaverne er selvsagt specielle, men det er ikke værnepligtige som bliver sendt afsted. Skal Glostrup så have en veteranpolitik, som giver professionelle soldater helt specifikke fordele frem for andre erhverv? Selvfølgelig skal Glostrup ikke have det. Alle burde have ret til et arbejde, alle burde have ret til en bolig i rette størrelse og som er til at betale, så Enhedslisten kan absolut ikke stemme for dette forslag, sagde Robert Sørensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top