Ny lokalplan i Nordmarken
VALLENSBÆK. Onsdag aften vedtog en kommunalbestyrelse en ny lokalplan, som blandt andet betyder, at nogle husejere kan etablere en udnyttelig tag-etage i Nordmarken

Nogle borgere i området Pilehavevænge og andre dele af Nordmarken, som er omfattet af lokalplan 91, har fremsat ønske om at etablere en udnyttelig tag-etage eller udbygge en eksisterende tag-etage, så den kan anvendes til bolig.
Derfor er der blevet fremsat forslag til ny lokalplan, som nu er vedtaget. Det betyder, at nogle huse vil kunne sætte tag med højere rejsning og få en tagetage, mens huse med eksisterende høj rejsning vil kunne udnytte tagetagen. Lokalplansforslaget indeholder elementer og reguleringer, der skal begrænse nabogener, når der sker ændringer i nabohuset.

For og imod
Lokalplanens fordele og ulemper er tidligere blevet drøftet på et dialogmøde på Campus på Pilehaveskolen, blandt andet bekymringen om skyggegener og gener fra direkte ’nabo-kig’ i haverne, samt den fremtidige etablering af flerfamiliehuse i området.
Planen har siden været i høring, og er nu vedtaget med de ændringer, der er indarbejdet på baggrund af høringssvarene.
– Vi har modtaget 11 høringssvar, som går på forskellige ting i lokalplanen, og det er både positive og negative tilkendegivelser. De gør alle indtryk, og det er vanskeligt at træffe en beslutning, der ærgrer nogle borgere. Men Kommunalbestyrelsen mener, at planen er i tråd med udviklingen i kommunen og i området i øvrigt, og at det er positivt for beboerne, at de kan udnytte deres grunde og kvadratmeter optimalt, siger Søren Mayntz, formand for Teknik- og Miljøudvalget.
Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti stemte også for lokalplanen, selvom det ikke var uden overvejelser:
-Det er altid en udfordring at lave en ny lokalplan for et fuldt udbygget område. De facto er situationen imidlertid den i Nordmarken, at en del borgere allerede har gjort brug af de muligheder, som den nye lokalplan indeholder – og de forhold bliver nu lovliggjort.
Jeg vil dog heller ikke lægge skjul på, at de indsigelser, der har været, har gjort indtryk på os i DF – og vi har overvejet nøje om vi egentlig kunne støtte den nye lokalplan.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top