Nye pladser til midlertidige plejehjemsophold på vej
Dalvangen1.jpg
Her viser Lars Thomsen, hvor der skal bygges en ny bygning, der skal rumme pladser til midlertidige plejehjemsophold. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Glostrup Kommune får for 82,7 millioner nye plejeboliger, men skal kun betale 16,8 millioner kroner selv. Helt ny tilbygning skal give plads til mennesker, der bliver udskrevet fra hospitalet og skal i genoptræning

Der skal bygges 20 nye pladser til glostrupborgere, der har brug for et midlertidigt ophold på plejehjem. Det er mest to grupper, der har brug for den slags pladser. Dels borgere, der bliver udskrevet fra et hospital, og har brug for en plejehjemsplads under en genoptræning, inden de skal hjem i deres eget hjem igen. Og dels borgere, der skal på plejehjem, men ikke kan blive længere i eget hjem og derfor har brug for en midlertidig plads.
Glostrup Kommune har allerede sådan nogle pladser, men de er på flersengsstuer og er utidssvarende.
– Jeg synes ikke de fysiske rammer lever op til den standard, jeg føler vi skal byde vores borgere i en moderne kommune. Der er både to, tre og fire rums stuer. Et af problemerne er, hvis man får folk ind med smitsomme sygdomme, så kan de ikke ligge sammen med andre, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lars Thomsen (V).
Han peger også på, at der ind i mellem bliver indlagt mennesker, der er tæt på at dø.
– Det handler også om værdighed. Jeg synes ikke det er værdigt, hverken for den, der måske er i sin sidste tid, og for de andre på stuen, siger han.
Derfor har han nu sat sig et meget ambitiøst mål:
– Glostrup har sat sig et ambitiøst mål. Vi vil kunne tilbyde vores borgere, der er syge og har brug for særlig intensiv pleje, de bedste fysiske forhold i regionen. Derfor har Venstre, DF, Socialdemokratiet og Enhedslisten besluttet at afsætte penge til at bygge en ny bygning, der kommer til at indeholde 20 boliger med tilhørende træningsrum og fællesområder. Det er planen, at denne bygning skal bygges sammen med det nuværende Ældrecenter Dalvangen. Den nye tilbygning skal afløse de nuværende midlertidige pladser, som fysisk ikke lever helt op til det, vi gerne vil tilbyde vores syge borgere, siger Lars Thomsen.

Ombygning
Bygningen af de nye midlertidige pladser er fase et, i projektet. Det er forventningen, at de er færdige med den fase i slutningen af januar 2019. Når den er færdig, bliver de nuværende midlertidige pladser på Ældrecenter Dalvangen ledige, og skal så ombygges til ti nye faste plejehjemspladser.
– De ekstra plejeboliger vil, når de er bygget, øge udbuddet af plejeboliger, så et svagt stigende behov for flere plejeboliger kan imødekommes. Det er også planen at opføre otte ekstra plejeboliger på Ældrecenter Hvissinge. Disse boliger er forbeholdt borgere, der er ramt af demens, siger Lars Thomsen.
De to faser skal være færdige henholdsvis sommeren 2019 og sommeren 2020.

Låner pengene
Når Glostrup Kommune kun skal betale en lille del af de samlede udgifter selv, er det fordi, der også kommer penge andre steder fra. Det største bidrag kommer fra et statsstøttet lån på 54,9 millioner kroner.
De nye boliger bliver opført efter samme model som almene boliger. I de 18 af de nye boliger, der opføres som boliger, til mennesker, der skal permanent på plejehjem, betaler beboerne en husleje, der stort set dækker renter og afdrag. Dem, der er indlagt midlertidigt, skal ikke betale husleje, derfor kommer kommunen til at hænge på regningen, der samlet set vil ende på 1.636.000 kroner om året fra 2021 og frem.
En endnu større udgift er dog udgiften til pleje, blandt andet til det yderligere personale, der er nødvendigt for at passe yderligere 22 plejehjemsbeboere. Det vurderer kommunen vil være 9,8 millioner kroner om året fra 2021 og frem. Det er dog ikke nødvendigvis et rent merforbrug. Dem, der kommer på plejehjem, ville have haft brug for meget hjælp og pleje i hjemmet, som også koster penge.
Lars Thomsen er dog ikke i tvivl om, at han har pålagt en kommende kommunalbestyrelse en stor driftsudgift.
– Den nuværende Kommunalbestyrelse tvinger fremtidige Kommunalbestyrelser til at sætte penge af til det her. Jeg tror på, at det giver bedre borgertilfredshed, og færre hospitalsindlæggelser. Det er bedre at få dem ned på vores eget sted, end at de skal på hospitalet. Der kommer vi til at spare penge, siger han.

Penge til overs
Der er i budgetterne for 2017 og 2018 sat i alt 20 millioner kroner af under overskriften nye midlertidige pladser og demenspladser. Der er altså cirka 3,2 millioner tilbage. Dem er der endnu ikke lavet en politisk aftale om, men udvalgsformanden har nogle ønsker.
– Vi ved stadig ikke helt, hvad det kommer til at koste. De 16,8 millioner er et estimat. Her snakker vi om de rå bygninger. Min idé er, at vi får brugt nogle velfærdsteknologier. For eksempel speciallys, der gør at folk kan spise, sove og træne bedre. Eller sensorer i sengene, så personalet får besked, hvis folk forlader sengen. Det er et spørgsmål om, hvad vi bliver enige om at smide i. Når jeg først har fået en bygning, så er det svært for de andre politikere ikke at sige, at vi skal have de rigtige ting i, siger han.

Borgernes input
På mandag den 13. marts fra klokken 14 til 16.30 inviterer Social- og Sundhedsudvalget til borgermøde om planerne. Og der er meget, som personale, beboere og pårørende stadig kan få indflydelse på, siger Lars Thomsen.
– De kan være med til at præge, de politikere, der skal tage en beslutning. Alle politikere er helt åbne for input. Det er ikke mig og mine kollegaer i udvalget, der skal digte et projekt. Vi skal lave rammerne, så de ansatte kan udføre deres arbejde, siger han.
Han siger, at selv store ting, som hvordan bygningen skal indrettes, endnu ikke er besluttet.
– Er det for eksempel bedst at have alle boliger i stueetagen og så genoptræning på 1. sal, hvor skal depotrummene ligge og så videre, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top