Politikerne blander sig i kunsten
DIAS_SLØRET_MED_TEKST.jpg

Notebook personal computer on white background

VALLENSBÆK. I sidste uge blev DIAS opmærksom på, at en scene i et udstillet kunstværk kunne virke stødende. Dansk Folkeparti vil nu have etiske retningslinjer for DIAS, mens konservativ udvalgsformand afventer debat i kommunalbestyrelsen. Da kunstværket tidligere var udstillet i 2014, blandede politikerne sig ikke

I sidste uge opfordrede en forælder på Facebook andre forældre til at sende deres børn forbi Vallensbæk Station, da de der, igennem det digitale kunstværk Eyes On The Ground, kunne få et indblik i, hvordan verden ser ud uden filter.
Børnene kunne nemlig, bemærkede forælderen, blandt andet se, at der bliver skudt på et menneske, hvilket, pointerede forælderen, medierne i for stor grad ellers skåner børnene for.
Opslaget undrede flere af de lokale politikere, hvorfor Søren Wiborg fra Socialdemokratiet kontaktede DIAS Kunsthal, der udstiller projektet, for at høre, om det kunne være rigtigt, at den slags skal vises i det offentlige rum.
Henvendelsen førte samme dag til, at en kort sekvens i kunstprojektet blev sløret.

Vil vække til eftertanke
Rasmus Vestergaard, direktør og chefkurator for DIAS, siger om episoden:
– I DIAS har vi nogle interne retningslinjer for vores udstillinger, der foreskriver, at vi ikke præsenterer kunstværker der ud fra en almindelig betragtning kan opfattes som stødende. Noget vi er meget opmærksomme på. Men da kunstværket tidligere har været udstillet i det, vi kalder kikhullet, uden at vi fik nogle kommentarer, var vi beklageligvist nok ikke helt så opmærksomme denne gang.
Kunstprojektet er lavet af den prisvindende italienske filminstruktør, kunstner og forfatter Cristina Picchi, der med værkerne Eyes On The Ground og It Never Happened (Sidstnævnte værk kan kun ses på DIAS’ hjemmeside, red.) blandt andet undersøger, hvordan relationen mellem maskine og menneske påvirker hinanden.
Kunstværkerne tager afsæt i nogle voldsomme begivenheder i Sri Lanka, og i kunstværket Eyes On The Ground betragter man nogle mennesker, der på en computerskærm ser de voldsomme begivenheder. Man betragter betragteren.
Det er i denne forbindelse, man ser to episoder, der kan virke stødende for beskueren, og hvoraf den ene altså nu er blevet sløret.
Rasmus Vestergaard understreger, at han, efter at kunstneren har givet lov, ikke har noget problem med sløringen, da det er reaktionen hos de mennesker, som ser filmen, der er væsentlig. Men siger samtidig:
– Det er et mål for os, at vi ikke er stødende i forhold til for eksempel vold eller religion. Men omvendt vil vi med vore udstillinger gerne vække til eftertanke og byde på måder at se verden på, som kan bidrage til debat og omtanke. Generelt er mange af de værker, vi præsenterer på vores udstillinger – også på den nuværende udstilling ”Human/Machine”– legende og lette for ikke at sige ligefrem muntre. Men vi ønsker altså også at vise lidt tungere tematikker, der kan ske at støde tankerne hos dem, der betragter kunstværkerne. Her kan det nogle gange være svært at afgøre, hvad der er stødende for nogle, men ikke for andre.
Derfor mener Rasmus Vestergaard også, at den debat, der er skabt på baggrund af udstillingen, er interessant og væsentlig:
– Meningen med disse værker er jo netop at undersøge, hvordan maskinerne påvirker vores hverdag, og det er netop det, denne debat rører ved.

Ikke udsættes for det
En af de politikere, der mener, at DIAS med installationen er gået over stregen, er Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti. Han har således bedt om at få et punkt på det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, og her vil han bede om, at forvaltningen laver nogle etiske retningslinjer for kommende udstillinger:
– Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at der bør udarbejdes et sæt etiske retningslinjer for indholdet af de udstillinger, der kan vises i Kunsthallen DIAS.
Det sker, siger Kenneth Kristensen Berth for at beskytte dem, der færdes på Vallensbæk Station og dermed også bliver udsat for DIAS kunstinstallationer:
– Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at der bør være begrænsninger på, hvilken type kunst, der kan vises i Kunsthallen DIAS, når det foregår på Vallensbæk Station, hvor folk uforvarende kan se ting, som de aldrig selv ville have valgt aktivt at opsøge. Derudover er det væsentligt at forholde sig til, at børn og mindreårige også kommer på stationen, og selvsagt ikke uforvarende skal være vidner til ting, som de ikke nødvendigvis har alderen til at kunne forstå eller sætte i perspektiv.
Da Vallensbæk Kommune er med til at finansiere DIAS, mener Kenneth Kristensen Berth, at kommunen også bør tage dette ansvar.

Udvalgsformand: senere
DIAS er en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse, hvor to af pladserne er besat af lokale politikere, nemlig Morten Schou Jørgensen (C), formand for Børne- og Kulturudvalget og Søren Wiborg fra Socialdemokratiet.
Folkebladet har spurgt de to politikere, hvad de synes om Dansk Folkepartis forslag om at lave nogle etiske retningslinjer for fremtidige udstillinger i DIAS.
Morten Schou Jørgensen siger, at han gerne vil kommentere forslaget, men at han vil afvente, at kommunalbestyrelsen senere på måneden skal diskutere forslaget fra Dansk Folkeparti.
Søren Wiborg afviser derimod helt at forholde sig til forslaget.

Man kan se de to film på DIAS hjemmeside diaskunsthal.dk/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top