Skoler skal se på morgenmads-forslag
BRØNDBY. Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti mener, at børnene i Brøndby skal tilbydes et gratis morgenmåltid inden skolestart. Nu skal skolerne spørge eleverne, hvad de synes

Som Folkebladet kunne fortælle i slutningen af januar, har Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti fået den fælles idé, at børnene i Brøndby skal tilbydes et gratis måltid mad inden skolestart.
Grundstenen i de to partiers idé er, at fødevareBanken, en non-profit organisation, der bekæmper madspild, skal levere maden til skolerne, og at den så skal tilbydes eleverne som et gratis tilbud.
Da partier præsenterede idéen i Folkebladet, sagde Allan Runager fra Dansk Folkeparti blandt andet:
– Hvis eleverne ikke har fået noget mad, når de kommer i skole, lærer de ikke så godt.
Noget projektet altså skal afhjælpe.
Også Vagn Kjær-Hansen fra Socialistisk Folkeparti mente, at idéen kunne dække et behov:
– Der er naturligvis nogle, der vil tænke, at det er forældrenes ansvar. Det er jeg sådan set ikke uenig i. Omvendt er det skolens opgave at lære elverne noget. Det er meget sværere, hvis eleverne er sultne og bare tænker på mad.

Alle skoler
I interviewet med Folkebladet pegede de to politikere på, at man kunne prøve morgenmadsprojektet af på byens største skole, Brøndby Strand Skole.
For at se, om idéen kan føres ud i livet, og om der er behov for det, har forvaltningen derfor bedt ledelsen på Brøndby Strand Skole undersøge behovet.
Således blev alle klasser på Brøndby Strand Skole i slutningen af februar præsenteret for følgende spørgsmål:
”Hvor mange i klassen spiser morgenmad inden I går i skole?” og ”Hvor mange af jer, der ikke har spist morgenmad, kunne være interesseret i at spise morgenmad på skolen inden skolestart – altså i tidsrummet inden kl. 7.55?”
Af 456 elever i 0.-3.klasse var der ti, der svarede, at de ikke havde fået morgenmad. To elever havde ikke lyst til morgenmad, og ingen ville møde på skolen tidligere for at få morgenmad.
Af 630 elever i 4.- 9.klasse var der 72, der ønskede morgenmad, men ingen ville møde tidligere for at få det.
På denne baggrund er det nu blevet besluttet, at spørge de tre skoler, hvad de siger til forslaget.
At spørge skolerne, mener Vagn Kjær-Hansen (SF) er en god idé:
– Jeg er naturligvis med på Børneudvalgets beslutning om, at forvaltningen spørger skolerne. Skolernes medvirken er en forudsætning for, at sådan en lidt utraditionel morgenmadsordning kan lade sig gøre.
Også Allan Runager (DF) mener, det er naturligt at spørge de tre skoler. Men frygter samtidig, at forslaget er i fare for at smuldre:
– Jeg forventer, at forslaget bliver positivt modtaget af elever, skolebestyrelser og skoleledelser, samt at de sidstnævnte kan se, at der er en klar sammenhæng imellem indlæring og fødeindtagelse. Samtidig kan jeg frygte, at forslaget politisk drukner i en ideologi om forældreansvar, økonomi og en mulig uddelegering af opgaven til SFO’erne.

Har konsekvenser
Vagn Kjær-Hansen mener, at tallene fra Brøndby Strand Skole viser, at behovet er størst for de ældste elever:
– Resultaterne fra Brøndby Strand Skole viser, at 0.-3. klasse ikke har behov for en ekstra morgenmadsordning. Der er jo allerede en på SFO’en. Blandt de store elever er der 72, som decideret ønsker morgenmad. Dertil kommer, at der er andre, som heller ikke får morgenmad, men siger, at de ikke vil have det. Her tænker jeg, at nogle af dem nok ville spise noget alligevel, hvis der stod morgenmad når de kom i skole. Det samme tror jeg gælder for nogle af dem som siger, at de ikke vil komme tidligere for at få morgenmad.
Allan Runager understreger på sin side, at tallene bør ses i en større sammehæng:
– Ved enhver undersøgelse af denne karakter vil svarene afhænge af, hvad der spørges om. Således findes der en samlet undersøgelse fra 2015 (Ungeprofilundersøgelsen 2015, red.) omfattende alle Brøndbyskolerne. Undersøgelsen viser her, at det er hver femte elev, som ikke spiser morgenmad, eller nogenlunde det samme antal som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse, uden at der nødvendigvis er en sammenhæng.
Også Vagn Kjær-Hansen mener, det er vigtigt at medtænke Ungeprofilundersøgelsen:
– Børneudvalget havde i den foregående sag (mad- og måltidspolitik for børn og unge, red.) nogle tal om de store elevers morgenmad. Tal, der stammer fra Ungeprofilundersøgelsen 2015. De viser, at kun halvdelen af 7.-8.-9. klasse i Brøndby spiser morgenmad hver dag. Her ligger vi lavere end landsgennemsnittet, som er to ud af tre. 18 procent i Brøndby spiser sjældent eller aldrig morgenmad. På landsplan 10 procent, så det er for mig tydeligt, at vi ligger dårligt, og at vi bør gøre noget ved problemet.

Høringsfristen løber til 11. maj. Herefter bliver sagen igen behandlet i Børneudvalget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top