Sundhedsprofil 2017: Fars Køkkenskole vokset ud af sidste undersøgelse
MG_1024.jpg

Fars køkkenskole på Pilehaveskolen i Vallensbæk. Her inviteres fædre i køkkenet sammen med deres børn for at lave sund mad med hjælp fra en professionel kok.

Fars Køkkenskole er vokset ud af den seneste sundhedsundersøgelse. Lige nu gennemføres en ny. Foto: Fars Køkkenskole
VALLENSBÆK/HELE OMRÅDET. For tiden gennemføres en stor, national spørgeskemaundersøgelse, der stiller skarpt på borgernes sundhedsprofil. Vi har spurgt kommunerne i området, hvad undersøgelsen kan bruges til. I Vallensbæk førte den seneste undersøgelse bl.a. til Fars Køkkenskole

7.000 borgere i Folkebladets område vil frem til den 3. maj modtage et spørgeskema fra Region Hovedstaden, der spørger ind til, hvordan de har det. Både i forhold til det fysiske og psykiske helbred.
Undersøgelsen, Hvordan har du det?, er en del af en national undersøgelse, der skal opdatere den fælles viden om sundhedstilstanden i kommunerne, i regionen og i hele Danmark.
Det er tredje gang sådan en undersøgelse gennemføres, og med afsæt i den seneste fra 2013 har Folkebladet bedt de tre kommuner i området give et bud på, hvad undersøgelse kan bruges til.
I Vallensbæk Kommune er det Annette Hein-Sørensen, chef for Sundhed, Kultur og Fritid, der har det overordnede ansvar for behandlingen af de data, der kommer ind om Vallensbæk, og hun mener, at undersøgelsen er meget anvendelig:
– Det er et rigtig godt redskab, som vi kan bruge i planlægning og tilpasningen af kommunens sundhedstilbud de næste fire år.
Det er dog, tilføjer Annette Hein-Sørensen, en stor udfordring, hvis svarprocenten ikke er høj nok.

En kæmpe succes
Annette Hein-Sørensen har også været involveret i de tidligere undersøgelser, og når hun på den baggrund ser tilbage på resultatet fra 2013, er der nogle bestemte ting, hun bider mærke i:
– I den sidste Sundhedsprofil kunne vi se, at borgerne var udfordret i forhold til alkohol, inaktivitet og spisevaner. Vi har derfor målrettet sundhedsarbejdet med fokus på netop disse områder.
Her er det oplagt at pege på netop et projekt, der siden er vokset enormt, siger Annette Hein-Sørensen:
– Fars Køkkenskole blev planlagt efter sidste Sundhedsprofil, med fokus på mænds sundhed, sunde spisevaner og sociale fællesskaber. Det er et initiativ, der er lykkedes rigtig godt og har været udviklingsplatform for mange nye madfælleskaber. Nu arbejder vi med Madborgerskab .
Et område hvor der også i 2013 var problemer, men hvor succesen med at bekæmpe det, ikke kan måle sig med Fars Køkkenskole, er i forhold til alkohol:
– Vi har nu etableret et samarbejde med Novavi (tidligere Lænkeambulatoriet red.) og tilbyder anonym alkoholrådgivning. Det er stadig et tabu at tale om alkoholvaner og det er sværere at få folk i tale end for eksempel, når det drejer sig om kostvaner.

På tværs af kommuner
Både i 2013 og igen i år fokuserer flere spørgsmål på rygning. Et område, der efter den seneste undersøgelse, faktisk medførte et tværkommunalt samarbejde, fortæller Anette Hein-Sørensen:
– I 2015 blev projektet Storrygerprojektet søsat. Det er et samarbejde mellem ni kommuner på Vestegnen og Amager. Her kan rygerne på tværs af kommunegrænser deltage i rygestopkurser. Det betyder, at hvis man for eksempel arbejder i Ishøj, men bor i Vallensbæk, så kan man godt være med i et kursus i Ishøj.
Og dette initiativ har kunnet mærkes blandt borgerne i Vallensbæk:
– I 2016 har 60 storrygere kvittet smøgerne.
Ifølge Annette Hein-Sørensen er rygning et af de områder, hvor der virkelig skal sættes ind:
– Rygning er en af de største sundhedsrisici, så i projektet er der fokus på en koordineret indsats med professionel rygestopvejledning suppleret med rygestopmedicin. Derfor tænker jeg også, at det er godt, at vi samarbejder på tværs, så vi virkelig kan få sat fokus på det.

Vigtige relationer
Der er også områder, som er mindre konkrete, men ikke mindre væsentlige at have fokus på, siger Annette Hein-Sørensen:
– Ensomhed er et emne, der er sat mere fokus på, og her kan frivillige og frivillige foreninger bidrage. Vi har fokus på, hvordan kommunen i samarbejde med frivillige og frivillige foreninger kan samarbejde om at invitere ensomme ind i sociale fælleskaber. Siden den seneste undersøgelse er aktiviteterne på Korsagergård vokset markant, og det er vigtigt, når vi taler om ensomhed.
Relationstanken er på mange måder vigtig, siger Annette Hein-Sørensen:
– Vi har haft et motionshold for overvægtige. Det var en stor succes, og da det sluttede var deltagerne bekymrede for, hvordan de kunne fastholde fællesskabet og de gode motionsvaner. Men så lavede svømmeforeningen et hold til dem, og på den måde kunne de fortsætte de gode fællesskaber.

På tværs
Skal der skabes løsninger på de problemer en sundhedsundersøgelse peger på, kræver det, at alle parter tager ansvar, og det er sket i Vallensbæk, mener Anette Hein-Sørensen:
– Jeg synes, politikerne i Vallensbæk kommune har taget ansvar, for at skabe sunde rammer for borgerne og har prioriteret forebyggelse i de kommunale budgetter.
Og så skal der tænkes på tværs af sektorer:
– Lige nu samarbejder vi med skolerne om projekter hvor frivillige foreninger bliver en del af skoledagen under åben skole.
Men også på tværs af de forskellige centre i kommunen kan der arbejdes sammen om at sætte fokus på sundhed:
– Vi samarbejder også med Jobcenteret om forskellige sundhedstilbud.

Fra den 3. februar til d. 3. maj spørger Region Hovedstaden sammen med de 29 kommuner ca. 100.000 tilfældigt udvalgte borgere, hvordan de har det med deres trivsel, sundhed og sygdom. Det sker i spørgeskemaet, Hvordan har du det?, som borgerne modtager i deres e-boks/digitale postkasse eller får sendt hjem til sig med posten.
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen præsenteres i rapporten ”Sundhedsprofil for region og kommuner 2017”, der udkommer til marts 2018. Det er Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, der står for undersøgelsen i Region Hovedstaden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top