Historier fra arkivet
Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

29. juli 1987
Nærpoliti kommerhaltende bagefter
Glostrup politi er flyttet, men den ny nærpolitistruktur, der i vid udstrækning skulle betjene Glostrup, Brøndby og Vallensbæk er langt fra klar
GLOSTRUP.
Det er nu seks uger siden, Glostrup politikreds pakkede sit habengut, og flyttede adresse til den splinternye politigård i Albertslund. Politifolket har så småt fundet deres stole, mapperne, deres hylder og borgerne det nye nummer.
Men, hvad ikke er faldet på plads til tiden, er nærpolitistationerne, der skulle have været trådt i kraft samtidig med flytningen 15. juni. Glostrup politikreds nye struktur er bygget op med den store politigård i Albertslund, samt seks nærpolitistationer og to nærpolitikontorer i kredsens kommuner: Et forsøg på at decentralisere arbejdet, og dermed opnå en bedre kontakt til den enkelte borger. Desværre er oprettelsen af disse stationer langt fra gået efter planen, med en forsinkelse og udsigt til en ventetid frem til årsskiftet.
Rigspolitichefen har først for nylig godkendt lejemålene til de seks nærpolitistationer, og indretningen af de nye lokaler er således ikke engang gået igang alle steder.
Politiets altoverskyggende problem har været en markant mangel på kvalificerede folk, til at køre nærpolitistationerne. I forvejen lider politiet af personalemangel, så når man oven i købet skal bruge folk med en hvis erfaring, kniber det gevaldigt.
Et møde med Rigspolitichefen har dog løst dette dilemma for Glostrup politikreds, der nu har fået lov til at hente folk ind fra andre kredse. Men det vil stadig sige, at arbejdet med at få stablet stationerne på benene først netop nu er kommet rigtigt igang.
Charlotte

30. juli 1997
Ingen skattestigning i Vallensbæk

I lighed med Brøndby og Glostrup kan Vallensbæk nu melde ud, at der ikke er skattestigninger på vej for 1998
Vallensbæk.
Skatten i Vallensbæk vil dermed for tredie år i træk være på 19,9 procent. Grundskyldpromillen bliver nedsat med mindst 0,2 promille.
Det betyder at grundejerne generelt får uændret grundskat, selv om grundene er steget i pris. Kommunen får dermed samme skatteindtægt som i indeværende år.
– Staten har nu udmeldt udligningsbidrag og bloktilskud, hvorefter vi har et realistisk overblik over budgettet for 1998. Udligningsbidragene stiger igen, men til gengæld får vi et lidt større bloktilskud, samt en positiv efterregulering fra 1996, således at vi totalt set får næsten samme udgifter som i indeværende år, fortæller borgmester Kurt Hockerup.

Underskud dækkes
I det administrative budgetoplæg er der et underskud på ni millioner krover. Det skyldes stigende udgifter til børne- og ældreområdet, lovændringer, vejvedligeholdelse og anlægsudgifter til blandt andet udvidelse og forbedring af Egholmskolen.
– I mit oplæg til økonomiudvalgets budgetmøde i august vil dette underskud efter et par ugers intensivt arbejde være fjernet, således at økonomiudvalget kan fremsætte et budgetforslag til kommunalbestyrelsen, som er i balance. Dermed kan vi som ønsket fastholde skatteprocenten og fortsætte vort nuværende serviceniveau, fortæller Kurt Hockerup optimistisk.
Gib

1. august 2007
Venneforening på Nygårds Plads
Ældrecentret på Nygårds Plads i Brøndby vil forsøge at få stablet en venneforening på benene

Brøndby. Måske har du en slægtning boende på Nygårds Plads, måske kom du engang meget på ældrecentret, mens et familiemedlem levede, eller måske har du engang arbejdet der og føler på den måde fortsat noget for stedet og det liv, der leves der.
– Vi vil gerne henvende os til alle, der på en eller anden måde har, eller har haft en tilknytning til centret. Det skal ske med henblik på at skabe endnu flere hyggelige aktiviteter for beboerne, end personalet har mulighed for. Derfor vil vi gerne indbyde til at være med til at danne en Venne- og Støtteforening for Ældrecentret på Nygårds Plads. Vi forestiller os, at foreningens medlemmer vil komme med idéer og stå for egne – små eller store – arrangementer for beboerne. Foreningen kunne også være en stor hjælp med håndsrækning i form af praktisk hjælp ved ældrecentrets egne arrangementer, siger udviklingssygeplejerske på Ældrecenter Nygårds Plads, Susanne Parbst.
Hun tilføjer, at en Venne- og Støtteforening kan bestå af både aktive og passive medlemmer.
De, der ikke har kræfter eller overskud til at være aktive, kan vælge blot at støtte økonomisk som passive medlemmer, siger hun.
Tob

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top