Sikre skoleveje udsat – igen
Auroravej.jpg
Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget mener ikke, at en løsning som denne på Auroravej i Rødovre er sikker nok. Foto: Google streetview/Glostrup Kommune
DEBAT. Af Leif Meyer Olsen (V), medlem af Miljø- og Teknikudvalget

Hvert år afsættes i Glostrups budget et mio.beløb til sikring af bløde trafikanter. På Miljø- og Teknikudvalgets møde tilbage i juni 2015 forelå et forslag om cykelstier langs Ørnevej, så skolebørn og andre bløde trafikanter kunne komme sikkert fra Mellemtoftevej til Nordvangskolen. Det måtte lige som andre forslag i juni 2016 og november 2016 om dobbeltrettet cykelsti langs Glentevej tages af bordet. Politiet mente ikke, sikkerheden var god nok.
Så blev det besluttet at tage kontakt til Glostrup Ejendomsselskab (KAB), der står for Engbrydeparken – boligerne mellem Ørnevej og Glentevej – for at høre, om en cykelsti kunne etableres gennem boligområdet. Forhandlingerne førte ikke til noget, og på MTU-mødet 24/8 2017 måtte vi i enighed konstatere, at vi ikke kom videre ad den vej.
På mødet 12/6 2018 forelå så et flot forslag, som også politiet kan godkende. På hver af de to veje anlægges tre gange to forsatte ”halvmåner” i chaussesten, der gør, at to biler lige på det sted ikke kan passere hinanden. De skal altså vente lidt, og samtidig foreslås hastigheden nedsat til 40 km/timen. Cyklister kan passere bag ”halvmånerne” ind mod fortovene.
Men sådan skulle det ikke være. Et flertal af Socialdemokrater, Enhedslisten og Lars Thomsen (Bylisten), mente, at ”med ny direktør, ny centerchef og ny politisk konstellation” skal sagen udskydes, og der skal gøres endnu et forsøg på at føre stien gennem Engbrydeparken. Med så ”seriøs” en begrundelse blev det vedtaget 4-3. Mindretallet Dansk Folkeparti og Venstre ønskede det foreliggende forslag udført nu. Til glæde for især skolebørn og beboere i området.

Svar:
Vi vil have separat cykelsti

Søren Enemark,
Socialdemokraterne,
Kasper Damsgård, Socialdemokraterne,
Lars Thomsen, Bylisten,
Robert Sørensen, Enhedslisten

Det er rigtigt, at der på mødet i Miljø- og Teknikudvalget d. 12/6 2018 blev fremlagt endnu et projekt til sikring af cyklister på Ørnevej og Glentevej.
Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget bestående af Socialdemokratiet, Bylisten og Enhedslisten mener, at en fuldstændig separation af cyklister og bilister er den bedste løsning. Senest i torsdags styrtede en dreng på cykel på vej hjem fra skole ud på kørebanen og var tæt på at blive ramt af en bil. Det problem løser et par halvmåner og chaussesten ikke.
Derfor vil flertallet i udvalget give løsningen om at føre en sti ned igennem Engbrydeparken en chance mere, således at skolebørn trygt kan cykle til og fra skole.
Beboerne, skolebørnene og cyklisterne i området har ventet i alt for mange år på en løsning på problemet, og de fortjener en ordentlig løsning, så derfor vil et flertal i Miljø- og Teknikudvalget gerne have undersøgt den bedste løsning helt til bunds, inden den næstbedste løsning vælges.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top