Økonomien strammer i Glostrup
GLOSTRUP. Glostrup Kommune havde retning mod en uacceptabelt overskridelse af budgettet. Kommunalbestyrelsen har derfor bedt alle afdelinger om at udvise tilbageholdenhed og udskyde forbrug til næste år

Glostrup Kommune følger to gange om året op på, hvordan det går med at holde budgettet. Altså efter fire måneder, efter otte måneder og så er der regnskab efter 12 måneder. I en indstilling til kommunalbestyrelsen skriver administrationen følgende status:
”Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33 pct. af nettodrifts-budgettet mod 30 pct. samme tid sidste år. For serviceudgifterne er der tale om et forbrug på 35 pct. ultimo april mod 32 pct. sidste år. For både serviceudgifterne og nettodriftsudgifterne blev det samlede forbrug på 99 pct. i 2017. Der var altså tale om et lille mindreforbrug, men hvis tendensen i 2018 fortsætter, så vil det blive svært at holde det samlede forbrug indenfor det oprindeligt vedtagne budget. I så fald vil der være risiko for, at Glostrup Kommune kan blive ramt af en sanktion, såfremt alle landets kommuner bruger mere end de samlede vedtagne budgetter.”
De skriver videre, at der må forventes en overskridelse på mellem 10 og 20 millioner kroner.
Derfor vedtog kommunalbestyrelsen, at man kommunikerer ud til alle budgetansvarlige ledere, at der er behov for at udvise en særlig tilbageholdenhed i resten af 2018, og at der i den forbindelse vil blive set positivt på overførsel af beløb ud over tre procents grænsen, som normalt gælder.
– Vi plejer at lande økonomien der, hvor den skal lande. Vi plejer at ramme fem til ti millioner på den rigtige side, det er ret godt ramt. Det vi kan se, med de tal, der er kommet ind, er, at hvis vi ikke gør noget, så kommer vi over. Vi har drøftet det i økonomiudvalget og i administrationen. Vi beder vores centre om at stramme bardunerne et øjeblik, så vi kan vende udviklingen og lande der, hvor vi plejer. Jeg tror, at det vil bringe os tilbage i sporet, siger borgmester John Engelhardt.
Overførsel bliver brugt, når en afdeling ikke har brugt hele budgettet et år. I stedet for, at afdelingen bruger penge på noget ligegyldigt, kan de overføre pengene til næste års budget. Samlet set skal budgettet dog holdes, så der skal helst samlet set overføres det samme beløb hvert år.
En del af den forventede overskridelse skyldes, at der var udsigt til at overføre færre penge fra 2018 til 2019 end der blev overført fra 2017 til 2018. En anden del skyldes, at politikerne har bevilliget penge ud over det budgetterede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top