Samarbejdsgruppen tager magten over byudviklingen
samarbejdsgruppen.jpg
Samarbejdsgruppen vil lave to nye udvalg. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) har planer om at nedlægge et udvalg og oprette to nye, hvor de selv får magten blandt andet over byudviklingen. Venstre overvejer en retssag mod gruppen og Glostrup Kommune, hvis forslaget bliver vedtaget

Som vi tidligere har kunnet fortælle her i Folkebladet, er der indgået en samarbejdsaftale mellem partierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser­vative Folkeparti og Lars Thomsens nye parti, By­listen. Samlet kalder de sig for Samarbejdsgruppen og de repræsenterer 11 ud af de 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Glostrup. Før sommerferien fortalte de, at de vil lave politik sammen de kommende 3,5 år. Det første eksempel på det, er et punkt på dagsordenen til det kommunalbestyrelsesmøde, der bliver holdt onsdag aften.
Forslaget er at ændre styrelsesvedtægten, så det nuværende Vækst- og Beskæftigelsesudvalg bliver nedlagt, mens der oprettes to nye udvalg. Et Vækst- og Byudviklingsudvalg samt et Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg. Forslaget skal vedtages på to kommunalbestyrelsesmøder med mindst seks dages mellemrum, der er derfor planlagt et ekstraordinært møde onsdag den 22. august.
Når der skal udpeges nye medlemmer til nye udvalg, bliver antallet af pladser i udvalgene fordelt forholdsmæssigt. Da Samarbejdsgruppen har flertal, vil de altså også have flertal i de nye udvalg. Udvalgene vælger selv sin formand, så det mest sandsynlige er, at samarbejdsgruppen finder en formand blandt egne kommunalbestyrelsesmedlemmer. De vil dog endnu ikke svare på, hvem det bliver.
Når der bliver oprettet nye udvalg, kan et enkelt medlem af kommunalbestyrelsen bede om, at pladserne i de eksisterende bliver fordelt igen. Der er fire stående udvalg og det magtfulde Økonomiudvalg, der fortsætter med få ændringer i ansvarsområderne. På samme måde som med de nye udvalg, vil det være en fordel for Samarbejdsgruppen at få fordelt pladserne i de eksisterende udvalg igen, da det vil give dem flertal. Spørger man Samarbejdsgruppen, om det er planen, lyder svaret:
– Ingen kommentarer.
Det bliver først efter 2. behandlingen onsdag den 22. august, der skal vælges nye udvalgsmedlemmer.
Ifølge kommunaldirektør Morten Winge er det svært at forestille sig, at der ikke vil ske en total omkonstituering af alle udvalg.
– Det er så stor en ændring, med nye udvalg og et nyt antal medlemmer af andre udvalg, at det er svært at forestille sig, at der ikke vil ske en omkonstituering, siger han.

Overvejer retssag
Venstre er ikke tilfredse med det forslag fra Samarbejds­gruppen.
– Det nye flertal har netop stillet forslag om ny styrelsesvedtægt i Glostrup, blot seks måneder efter alle partier i kommunalbestyrelsen i enighed vedtog styrelsesvedtægten for den nuværende valgperiode. Nu skal vi så igennem en farce på linje med løjerne i Randers og Slagelse, hvor et nyt flertal gennem finurlige procedurer og alternative forklaringer vil sætte sig på alle udvalg og besætte alle formands- og næstformandsposter. I Randers faldt der dom i sagen lige før sommerferien, hvor en sådan vedtægtsændring er blevet erklæret ulovlig og der er indgivet stævning i Slagelse i en lignende sag, skriver de i en pressemeddelelse.
Sagen i Randers blev anlagt af nogle tidligere udvalgsformænd, der var blevet uenige med flertallet i byrådet om lukning af fem skoler i Randers Kommune. Et nyt flertal i byrådet i Randers besluttede at lave ændringer i udvalgsstrukturen, der betød, at der skulle vælges nye medlemmer til alle udvalg. Dermed kom de tidligere formænd i mindretal, og måtte afgive deres formandsposter. De mente, at det primære formål med ændringerne havde været at afsætte dem som formænd. Et flertal på to ud af tre dommere i byretten i Randers var enige i den betragtning, og dømte ændringerne af styrelsesvedtægten ulovlige.
Ifølge Randers Amtsavis skulle Randers Kommune betale i alt over 200.000 kroner i sagsomkostninger.
Venstre i Glostrup har endnu ikke besluttet, om de vil forfølge en lignende retssag.
– Det er der ikke truffet nogen beslutning om endnu. Det er en mulighed, men det er også en mulighed, at vi ikke gør det, siger borgmester John Engelhardt.
Han er i øvrigt den eneste, der er sikker på at beholde sin post.
Det er kommunaldirektør Morten Winge, der skal hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmerne med ikke at træffe ulovlige beslutninger.
– Jeg har sat Kommunernes Landsforenings juridiske kontor i gang med at udarbejde et notat, blandt andet set i lyset af sagen fra Randers. Det vil være færdigt senest den 22. august, siger han.

Magt over byudvikling
På sit møde i januar nedsatte den nyvalgte kommunalbestyrelse et såkaldt paragraf 17 stk. 4 udvalg, der skulle følge udviklingen af Bymidten – populært kaldet bymidteudvalget. Den slags udvalg har ikke nogen formel beslutningskompetence, men kan komme med indstillinger til kommunalbestyrelsen. Til gengæld er udvalgets møder lukkede og med lukkede dagsordener, hvilket er blevet kritiseret af flere politisk aktive udenfor kommunalbestyrelsen. Den konstruktion var samarbejdsgruppen ikke tilfreds med.
– Det første halve år i denne valgperiode har vist, at den struktur, der blev vedtaget sidste år, ikke fungerer. Forløbet omkring paragraf 17 stk. 4-udvalget om bymidten har vist de fem partier, at der er behov for et klart mandat og et stående udvalg, der kan sikre langsigtede, holdbare løsninger for vores kommune. Vi foreslår derfor et nyt Vækst- og Byudviklingsudvalg, der blandt andet skal arbejde med udviklingen af hele vores kommune, ikke blot bymidten, men også kommuneplanen, trafikplanlægning og den kollektive trafik, skriver de i en pressemeddelelse.
En del af disse opgaver kommer fra det nuværende Miljø- og Teknikudvalg, som Samarbejdsgruppen i fremtiden vil kalde Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, da Glostrup Ejendomme bliver flyttet fra Økonomiudvalget.
– Det, vi vil flytte, det er
kommuneplanen og planlægningen af byens udvikling. Her ligger vi særlig vægt på boliger og trafik. Det er vigtigt, at Glostrup ikke bliver et trafikhelvede. Lokalplaner skal stadig ligge i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, siger Lars Thomsen (Bylisten).

Nyt erhvervsudvalg
Ud over det nye udvalg med fokus på byudvikling, skal der også oprettes et Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg.
– Derudover har Samarbejdsgruppen oplevet, at der har været snitfladeproblemer mellem Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget, når det drejer sig om unge under 25 år uden ungdomsuddannelse. At vi hjælper alle unge i Glostrup til at få en ungdomsuddannelse, er et meget vigtigt mål for Samarbejdsgruppen, og vi kan også høre på kommunens virksomheder, at der er brug for mere uddannet arbejdskraft over de næste år. Derfor foreslår vi, at der nedsættes et Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, der blandt andet får det fulde ansvar for unge over 18, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Denne opgave samles således i dette udvalg, fremfor at være delt med Børne- og Skoleudvalget. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget får derudover også ansvar for de opgaver, det tidligere Vækst- og Beskæftigelsesudvalg løste indenfor beskæftigelsesområdet, særligt det at hjælpe arbejdsløse borgere i arbejde og at styrke integrationen i Glostrup, skriver Samarbejdsgruppen i pressemeddelelsen.
Det argument køber John Engelhardt ikke.
– Hvis det var et problem, så tænker jeg, det er sjovt, at det ikke er opstået i en af de andre 98 kommuner i dette land. Det er noget flertalsgruppen har fundet i sin visdom, det er dygtigt fundet, siger han med et smil.
Også den nuværende formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Pia Dahlin (DF), mener, samarbejdet har fungeret fint.
– Jeg synes, vores indsats overfor de unge har fungeret fint, især efter vi fik unge­enheden. Vi har også haft en erhvervschef, der har gjort det godt, siger hun.
John Engelhardt siger, at de overlab, der har været, har været håndteret fint.
– Man kan jo godt nøjes med at have et enkeltstående udvalg og Økonomiudvalget, så ville der ikke være snitfladeproblemer. Når vi har flere udvalg, så vil der altid være nogle snitfladeproblemstillinger, men at ny lovgivning skulle gøre problemerne så store, at det er nødvendigt med nye udvalg, det kan jeg ikke se, siger han.

Ikke godt nok
John Engelhardt mener, at Vækst- og Beskæftigelsesudvalget allerede har taget sig af erhvervslivet, og at det nye udvalg derfor i praksis bare er et nyt navn.
– Vækst har handlet om udvikling af kommunens virksomheder. Det omhandler mange af de tiltag med ny erhvervschef, nyhedsbreve til erhvervslivet, erhvervspris, erhvervsmøder, som vi har indført, siger han.
I dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde langer Samarbejdsgruppen ud efter den nuværende erhvervspolitik.
– Samarbejdsgruppen har tillige noteret sig, at der i en årrække ikke har været en klar og fokuseret politisk indsats på erhvervsområdet i Glostrup, skriver de i forslaget.
Det er første gang John Engelhardt hører den kritik.
– Det er en, der er opfundet til lejligheden. De skal finde på nogle gode argumenter, for de nye udvalg, siger han.
Pia Dahlin forventer, at hun må vinke farvel til sin udvalgsformandspost på onsdag.
– Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg er ret sikker på, at de ikke giver mig en formandspost, selvom Venstre og Dansk Folkeparti tilbød en formandspost til Socialdemokratiet for fire år siden, siger hun.

Mudderkast
Venstre benyttede også deres pressemeddelelse til at kaste mudder efter Lars Thomsen.
– Den tidligere venstremand Lars Thomsen, som jo med alle midler selv foranstaltede at blive enstemmigt ekskluderet og havde købt hjemmeside med sin egen liste før eksklusionen, har åbenlyst valgt at gå fra at være blå mand til at være rød lejesvend. Helt uden at blinke har han svigtet det parti, der skaffede ham en plads i kommunalbestyrelsen. Både Lars Thomsen og hans tro følgesvend Dan Kornbek Christiansen fra de Konservative må selvfølgelig selv i den sidste ende stå til ansvar over for deres vælgere, skriver de.
Lars Thomsen tager angrebet med ro.
– Jeg er skuffet over deres måde at omtale mig og Dan på. Især når man tænker på, at det er dem, der har smidt mig ud. Men jeg ser stadig frem til et fornuftigt samarbejde, siger han.
Det samme gør Dan Kornbek Christiansen (K).
– Jeg er bestemt ikke Lars Thomsens tro følgesvend. Jeg er formand for Det Konservative Folkeparti i Glostrup, og jeg har en konservativ bestyrelse, som jeg er ansvarlig overfor. Jeg sagde inden valget, at jeg ville pege på en borgerlig borgmester, det gjorde jeg, siger han.
Han er ikke glad for mudderkastningen.
– Det nytter ikke noget at tale grimt til hinanden. Jeg forstår ikke, man taler grimt til de mennesker, man gerne vil samarbejde med. Det svarer lidt til at gå op til en pige og svine hende til, og så bagefter spørge om hun vil danse. Det er dårlig stil, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top