Historier fra arkivet

31. oktober 1918 Den Spanske Syge Epidemien synes ikke endnu at vare i Aftagende, udtaler Kredslage Melchiorsen, med hvem vi har haft en Samtale om Dagens Emne: den spanske Syge. I selve Glostrup er der maaske knap saa mange Tilfalde

Top